Overige publicaties


• Sint-Jacobuskerk. Een Cuypersjuweel met diplomatieke traditie, in: Museum Catharijneconvent (red.) Kerkinterieurs in Nederland, Zwolle 2016, p. 254-255.
Download als pdf: Sint-Jacobuskerk

• Pastoor Van Arskerk, Moderne spiritualiteit vormgegeven in beton, in: Museum Catharijneconvent (red.) Kerkinterieurs in Nederland, Zwolle 2016, p. 366-369.
Download als pdf: Pastoor Van Arskerk

• Volksdevotie rond Franciscus vanaf de Gouden Eeuw, in: Franciscus van Assisi, Wbooks, Zwolle 2016, p. 148-179. devotieprent
Download als pdf: Volksdevotie rond Franciscus

• Kerkinterieurs in Nederland, in: Catharijne. Magazine van Museum Catharijneconvent Utrecht, 2016, nr. 1, p. 27.

• Liturgische kunst: nieuwe altaren voor een nieuwe tijd, in: Hedendaagse Kunst in Nederlandse kerken 1990-2015: van Jan Dibbets tot Tinkebell, Joost de Wal (red.) 2015, p. 158-164.
Hartebrugkerk
Download als pdf: Liturgische kunst

• Geestelijke Maagden en hun passie voor ‘beeldekens’: Ruusbroecgenootschap, prentenkamer, de collectie Thijs, in: Het Ruusbroecgenootschap: 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed: een rijke en levende collectie van de Vlaamse Jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit, Antwerpen 2015, p. 26-27.
Download als pdf: Geestelijke Maagden en hun passie voor ‘beeldekens’
Download engelstalig: Spiritual Virgins

• Een nieuw leven voor religieuze voorwerpen; Expositie in de H. Jacobus de Meerdere, in: Tussenbeide, Informatiekrant van het bisdom Rotterdam, jrg. 41, nr. 4, p. 7.
Download als pdf: Een nieuw leven voor religieuze voorwerpen

• Herbestemming gevonden, in: Tussenbeide, Informatiekrant van het bisdom Rotterdam, jrg. 41, nr. 2 (2014), p. 11.
Download als pdf: Herbestemming gevonden

• ‘Religieuze kunst bekeken met zeventiende-eeuwse ogen’, in: Periodiek Vereniging van Pastoraal Werkers in het Bisdom Breda, nr. 2, 2013, p. 17-21.
Download als pdf: Religieuze kunst bekeken door zeventiende-eeuwse ogen

• ‘Graveurs met Jezus als metgezel’, in Tjebbe T. de Jong (red.) Boëtius en Schelte. Van Bolswert naar Antwerpen, Bolsward 2013, p. 110-165 (samen met Anique C. de Kruijf).
Download als pdf: Graveurs met Jezus als metgezel

• ‘Decorative Borders for Children’s Good Wishes’ Book Review in Print Quartely, 2010, nr. 3, p. 326-328.
Download als pdf: Decorative Borders for Children's Good Wishes

• Het hemels lichaam, miraculeuze relieken uit de verzameling Hamers-IJsebrand, boek en tentoonstelling in het Breda’s Museum, 2009-2010 pp. 232 (samen met Anique C. de Kruijf).
Download als pdf: Het hemels lichaam

• 'Andachtsbildchen in den Handschriften geistlicher Töchter im 17. Jahrhundert’, in Arbeitskreis Bild Druck Papier. Tagungsband Amsterdam 2007, p. 91-103.
Download als pdf: Andachtsbildchen in den Handschriften geistlicher Töchter im 17. Jahrhundert

• Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw, Zutphen 2006, 367 p.
Download als pdf: Beelden voor passie en hartstocht

• ''Coopmanschap van beldekens’. In Antwerpen vervaardigde devotieprenten voor de Noordelijke Nederlanden’, in: B. Blondé, B. De Munck en F. Vermeylen (red.), Doodgewoon. Mensen en hun dagelijks leven in de geschiedenis; Liber Amicorum Alfons K.L. Thijs, verschenen in: Bijdragen tot de geschiedenis 1-2 (2004), p. 203-222.
Download als pdf: Coopmanschap van beldekens

• ‘IJdelheid en maagdendansen. De vanitasverbeelding op devotieprenten in de vroegmoderne tijd.’, in: Ch. Caspers, F. Kortsen en P. Nissen (red.), Wegen van kerstening in Europa, 1300-1900, Budel 2005, p. 119-138.
Download als pdf: IJdelheid en maagdendansen

• ‘Bidden en werken’, in: H. Spierenburg (red.), Van Bisdom en Baronie, de museumcollectie als inspiratiebron, Utrecht 2005, p. 10-11.

• ‘Het hart als huis van de ziel in de religieuze kunst en cultuur’, in: P. Allegaert e.a. (red.), Het Hart, tent. cat. Teylers Museum Haarlem en Dr. Guislain Museum Gent, Gent 2004, p. 66-79.
Download als pdf: Het hart als huis van de ziel in de religieuze kunst en cultuur

• ‘Praying with images’ / ‘Bidden met beelden’ in: P. Gentenaar (red.), Spirit of paper / Geest van papier, tent. cat. Holland Papier Biënnale 2004, Museum Rijswijk/Apeldoorns museum CODA, Leiden 2004, p. 246-297.
Download als pdf: ‘Praying with images’ / ‘Bidden met beelden’

• ‘Het gebruik en de verspreiding van de prenten uit de Pia Desideria van Boëtius a Bolswert in de Noordelijke Nederlanden’ in: A. Molendijk (red.), Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa, Hilversum 2003, p. 295-317.

• ‘Bidden voor een goede gesteltenis van de ziel. Suffragia in de Noordelijke Nederlanden’ in: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 12, Leiden 2002, p. 177-204.

• ‘Laat, Lijdt, Leert en Mint’. Minnemystiek op devotieprenten in de zeventiende-eeuwse Republiek’, in: Historica, thema nummer Materiële cultuur & sekse 25 (2002) p. 9-12.
Download als pdf: Laat, Lijdt, Leert en Mint

• De Reliekenschat uit de Munsterkerk van Roermond, internetpublicatie: http://www.historie.roermond.net/wetenswaardig/reliekenschat/reliekenschat.htm

• ‘De reliekenschat uit de Munsterkerk te Roermond; een eerste verkenning’, in: De Maasgouw, 121 (2002), p. 39-52.
Download als pdf: De reliekenschat uit de Munsterkerk te Roermond

• ‘Bidden met behulp van devotieprenten in de zeventiende eeuw’ in: P. Begheyn SJ en E. Verheggen, Een teruggevonden kerkschat, tent. cat. Museum Rembrandthuis Amsterdam, Amsterdam 2001, p. 15-22.

• ‘Geloven, dat kunt ge niet zonder spullekes’. Reliekenbewaarders in Achel en Eindhoven’ in: A.J.A. Bijsterveld en J.M. Goris (red.), Heiligen in de Kempen, Turnhout 2001, p. 67-85 (uitgegeven door Centrum voor studie van Land en Volk van de Kempen).
• Idem in: Brabants Heem 51 (1999), p. 117-128.
Download als pdf: Geloven, dat kunt ge niet zonder spullekes

• ‘Particulier of openbaar. De verering van relieken in het bisdom Breda in de negentiende en twintigste eeuw’, in: Brabants Heem 50 (1998), p. 22-33.
Download als pdf: Particulier of openbaar

• ‘Het bidprentje: een Nederlandse traditie’, in: Opbouw 92 (1998), nr. 1, p. 22-23.
• Kleinere stukken … grote waard’, in: Breda’s Museum Post 6 (1997), nr. 2, p. 8-9.
• ‘Antwerpse devotieprenten met handgeschreven teksten uit de 17de eeuw in de Republiek’, in: Volkskunde 98 (1997), nr. 1, p. 3-9.
• ‘Prentjes met een verhaal’, in: Kerktijd, contactblad van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 8 (1996), nr. 1, p. 3-9.
• ‘Devote klopjes’, in: Breda’s Museum Post 5 (1996), nr. 1, p. 6-8.
• ‘Een devotieprentje uit 1634’, in: Catharijnebrief 50 (1995), p. 15-16.
• ‘De kerk van de Friezen, 1250 jaar Nederlanders in Rome’, in: 1 2 1 (1990), nr. april, p. 32.

Social Media

Je kunt me volgen op:

© 2016- Evelyne Verheggen Colofon Links