Over mij

Ik werd december 1960 geboren als jongste van zeven kinderen in een klein dorpje in Midden-Limburg: Buggenum. In Roermond en later Horn behaalde ik mijn VWO diploma op de Scholengemeenschap St. Ursula. Na een tussenjaar in Parijs (studie Frans) ging ik kunstgeschiedenis studeren in Leiden.
Na diverse secretariële baantjes werd ik in 1990 aangesteld voor de registratie van de collectie grafiek in Museum Catharijneconvent te Utrecht. De registratie van de daar aanwezige collectie devotieprentjes, 18.000 stuks, bleek bepalend voor de rest van mijn leven.

Onder begeleiding van prof. Jos Koldeweij (kunstgeschiedenis) en prof. Peter Nissen (theologie, kerk- en cultuurgeschiedenis), beiden werkzaam in Nijmegen, begon ik in 1994 aan een promotieonderzoek met de werktitel: ‘Het gebruik en de verspreiding van bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden 1580-1840, een interactie tussen beeldcultuur, spiritualiteit en volksvroomheid’. Aanvankelijk deed ik het onderzoek naast andere werkzaamheden, waaronder de registratie van de relieken en devotieprenten bij het Breda’s Museum. De verbanden tussen relieken, devotieprenten en overige devotionalia bleken aanleiding voor het bestuderen van de devotiegrafiek in een bredere context, ook publicaties over relieken volgden.

In 1999 kreeg ik een aanstelling ter voltooiing van het dissertatieonderzoek aan de Radboud Universiteit in het kader van het interfacultaire profileringsprogramma Christelijk Cultureel Erfgoed (CCE). In 2006 volgde de promotie en verscheen het proefschrift onder de titel: Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw, bij Walburg Pers in Zutphen. Het boek verscheen in een oplage van 1200 stuks en is alleen antiquarisch nog verkrijgbaar.

Na mijn promotie was ik achtereenvolgens werkzaam voor de Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie (RKD) voor de invoer van gegevens over devotieprentengraveurs in RKDartists. Vanaf 2006 was ik als lid en vanaf 2008 als secretaris werkzaam voor de Diocesane Commissie Kerk, Interieur en Kunst van het Bisdom Rotterdam en vanaf 2010 als consulent kunstzaken voor het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB) van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam. Ik werkte mee aan de tentoonstelling en catalogus "Het Hemels lichaam. Miraculeuze relieken uit de verzameling Hamers-IJsebrand" in Breda's Museum en de tentoonstelling en catalogus "Boëtius en Schelte. Van Bolswert naar Antwerpen", in het Titus Brandsma Museum in Bolsward.

Met de reorganisatie van de kunstzaken bij de bisdommen kreeg ik vanaf 2013 als ZZP-er een parttime aanstelling als erfgoeddeskundige en consulent herbestemming religieus erfgoed in Museum Catharijneconvent, afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters (EKK). Vanaf 1 april 2016 concentreer ik mij weer op het wetenschappelijk onderzoek naar devotieprenten, relieken en devotionalia. Een belangrijke aanzet daartoe was de publicatie van het artikel "Volksdevotie rond Franciscus vanaf de Gouden Eeuw in de catalogus Franciscus van Assisi", dat verscheen bij de gelijknamige (zeer succesvolle) tentoonstelling in Museum Catharijneconvent maart 2016.

In juli 2016 was ik als docent betrokken bij de Summer School aan de Universiteit van Antwerpen i.s.m. het Ruusbroecgenootschap. Ik verzorgde het colloquium over devotieprenten en daaraan gerelateerd het nog aanwezige erfgoed in kerken als onderdeel van de cursus Religious Manuscripts, Handpress Books en Prints (15th-19th centuries): Collections, Materials and Methodologies.
Verder gaf (en geef) ik colleges en voordrachten aan de Universiteit van Coïmbra (Portugal), de Tilburg School of Catholic Theology, de priester- en diakenopleiding Bovendonk (Bisdom Breda) en lezingen naar aanleiding van de tentoonstelling over Franciscus van Assisi in Museum Catharijneconvent en in diverse kerken.

In samenwerking met de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen (VBMK), ArtRisk-consult en Donatus Verzekeringen verricht ik risicoanalyses voor veiligheidszorg in kerken. Het project waarbij inmiddels meer dan 150 kerken zijn gescand werd gesubsidieerd door het Mondriaanfonds (nu door Donatus) en eindigt in juli 2017. In samenwerking met de VBMK ben ik betrokken bij de veiligheidszorg voor kerken.

Momenteel ben ik als side-kick actief in Museum Catharijneconvent voor een tentoonstelling over relieken, gepland in 2018. Voor de bijbehorende catalogus schrijf ik een bijdrage over christelijke relieken en geestelijke pelgrimage, van de 16e eeuw tot nu.

Sinds 1 september 2017 ben ik als vrij onderzoeksmedewerker (geassocieerd lid) verbonden aan het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Behalve het geven van college's zal mijn onderzoek zich concentreren op 'De doorwerking van de middeleeuwse katholieke vrouwenspiritualiteit en –mystiek in de beeldcultuur van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd.'

Voor het eerst mocht ik in september 2017 een oordeel vellen over het mooiste "kerkkiekje" van het jaar. Een wedstrijd die elk jaar wordt gehouden en waarvan ik sindsdien deel uitmaak van de vakjury. Lees meer op: Kerkfotografie

In oktober 2017 opende Museum Parcum in Heverlee bij Leuven, een museum voor religie, kunst en cultuur.
Voor de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’, schreef ik een bijdrage voor de bijbehorende catalogus met de titel: ‘Fonteyne der liefde soeticheyt en troost in alle noodt’. De devotie tot de wonden en de passiewerktuigen van Christus.
De bijdrage handelt over devotionalia en devotieprenten (Andachtsbilder) met wonden en Arma Christi.

Van 2 tot 5 juli vindt in Leeds het International Medieval Congress plaats. Op 3 juli mag ik daar een presentatie geven over de doorwerking van de Middeleeuwse vrouwenspiritualiteit in de Vroegmoderne tijd. Momenteel richt mijn onderzoek zich op de voorbereiding van deze presentatie.


Social Media

Je kunt me volgen op:

© 2016- Evelyne Verheggen Colofon Links