Devotieprenten, relieken en devotionalia

Mijn leven had er zeker anders uitgezien als ik niet vijfentwintig jaar geleden was gegrepen door de schoonheid, het gebruik en de verspreiding van devotieprenten. Als magnum opus verscheen in 2006 mijn proefschrift onder de titel: Beelden voor passie en hartstocht. Het gebruik van bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw.

Het boek werd betiteld als een ‘pioniersstudie’, een eerste aanzet want er is op dit gebied in heel Europa (en daarbuiten) nog veel te onderzoeken. Door middel van nieuw onderzoek hoop ik ook anderen te overtuigen van het belang van dit bijzondere onderwerp met nieuwe multidisciplinaire inzichten op het gebied van de kunst- en kerkgeschiedenis, volkskunde, de theologie, geschiedenis en antropologie.

Gerelateerd aan het onderwerp van de beeldcultuur heb ik mij daarnaast toegelegd op onderzoek naar devotionalia, relieken en religieus erfgoed vanaf de vroegmoderne tijd.

Op deze website zal ik regelmatig een devotieprent of een ander religieus voorwerp bespreken en een forum bieden om kennis en nieuwe inzichten te delen.

Social Media

Je kunt me volgen op:

© 2016-2024 Evelyne Verheggen Colofon Links