Lezingen, college's en voordrachten

• 'Spiritual Virgins in the Dutch Republic and Their Passion for Devotional Prints and Pious Books’, lezing i.h.k.v. de Annual Meeting of the Sixteenth Century Society & Conference, Hyatt Regency Hotel Minneapolis, Minnesota, 28 oktober 2022, Minitonka Room 13.00-15.00 uur
Lees meer op: 'Conference SCSC 2022'

• 'Bloemen als symbool voor deugden', lezing in Museum De Mindere, Capucienessenstraat 1, St. Truiden, 13 oktober 2022 om 19.30 uur
Lees meer op: 'Bloemen als symbool voor deugden'

• 'Over bidprentjes', lezing op de Parochiedag van Maria Sterre der Zee, thema: Bouwen aan de toekomst, locatie: H. Paschalis Baylonkerk, Wassenaarseweg 53 in Den Haag, zaterdag 8 oktober 2022, tijdens het programma van 12.00 – 15.30 uur
Lees meer op: 'Over bidprentjes'

• ‘Jezuïten en gender in de Contrareformatie. De verbeelding van lichamelijkheid en emoties in de opgetekende visioenen van de jezuïtinnen Agnes van Heilsbagh en Joanna van Randenraedt', publiekslezing Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, Universiteit Antwerpen Lokaal R.013, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, 6 september 2022 om 19.00 uur
Lees meer op: 'Lezing Jezuïten en Gender'

• ‘Jezuïten en gender in de Contrareformatie', dezelfde lezing als hierboven in het engels voor: Summerschool University Antwerp Jesuit Heritage, Theme: Sanctity, Hagiography, Iconography, 7 september 2022.

• ‘Devotieprenten. Barokke verbeelding van emoties’, lezing i.h.k.v. het Jaarcongres Werkgroepen De Zeventiende Eeuw & De Achttiende Eeuw, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden, vrijdag 26 augustus 2022, van 11.00-12.30 uur
Lees meer op: 'Jaarcongres Werkgroep DZE en DAE 2022'
Download programma: "Programma Emoties in Conflict"

• 'The Production of – to Be Cut Out – Prints in Folio: the so called “Ceulse bladeren”. A First Exploration, lezing georganiseerd door Stadt Museum Dresden i.h.k.v. de Jahrestagung Forum BildDruckPapier 2022, in: Museum Humpis-Quartier, Marktstrasse 45, Ravensburg, 31 mei 2022, 15.30 uur
Lees meer op: 'Jahrestagung Forum BildDruckPapier 2022'
Download programma: "Tagungsprogramm Spiele(n) auf Papier 2022"

• 'Lichamelijkheid en minne-mystiek in de zeventiende eeuw: revival van middeleeuwse beeldcultuur', lezing voor het Ruusbroecgenootschap i.h.k.v. de jaarlijkse Ruusbroecdag, locatie: UAntwerpen, De Tassiszaal, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, 2 december 2021 om 14.45 uur
Lees meer op: 'Archief Ruusbroecdag 2021'

• 'Devotieprenten en devotionalia: de zintuigen als medium voor de ziel', lezing Tilburg University, locatie TST Nieuwe Gracht 61 te Utrecht, 4 november 2021 om 14.00 uur

• 'Wijze en dwaze maagden. Inspiratie voor deugdzaam en zondig leven vanaf de middeleeuwen', lezing Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht, 8 oktober 2021 om 13.45 en om 15.00 uur

• 'Religieuze kunst als verzet en troost in de Tachtigjarige Oorlog; een portret van de Utrechtse patriciërsfamilie Van Haeften', lezing tijdens de Studiedag Relieken in de Nederlanden, KU Leuven, locatie De Pelgrim te Scherpenheuvel, 10 september 2021.
Lees meer op: 'Religieuze kunst als verzet en troost in de Tachtigjarige Oorlog'

• 'The devotional Print Collection of the Ruusbroec Library', inleiding op de collectie devotieprenten van de universiteit van Antwerpen voor de summerschool Jesuit Heritage: Art and Architecture, georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit van Antwerpen, zoomlezing 6 september 2021.

• 'Het lichaam ná de middeleeuwen. Laatmiddeleeuwse vroomheid en mystiek in de religieuze beeldcultuur van de zeventiende en achttiende eeuw', lezing in het auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht, zondag 8 november 2020 om 13.45 of om 15.00 uur.

• 'Het rooms-katholieke bloemenoffensief in de Gouden Eeuw. Bloemen van betekenis in de Noord-Nederlandse schuilkerken', lezing voor PKN Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk, 23 februari 2020.

• 'Un lieu de recherche incontournable sur l’image de piété: la Ruusbroecgenootschap á Anvers', lezing tijdens Colloque International Paris 21-22 Novembre 2019, getiteld: Précieux Souvenirs. Histoire de l’imagerie de dévotion en Europe, Paris, 22 november 2019.

• 'Bidden voor dierbaren', n.a.v. Allerzielen, lezing in RK Zorgcentrum Roomburgh te Leiden, 9 november 2019.

• 'Maeckt uw Tabernakel in my ende verciert dat met alle kruyden ende bloemen der deughden’. De verbeelding van de deugden in de katholieke spiritualiteit van de 17de eeuw', lezing voor het Jaarcongres Werkgroep de Zeventiende Eeuw, getiteld: Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, Universiteit Antwerpen, 30 augustus 2019.

• 'Volksdevotie rond Franciscus vanaf de Gouden Eeuw', lezing in RK Zorgcentrum Roomburgh te Leiden, 18 juni 2019.

• 'Beelden voor passie en hartstocht. Het belang van het beeld en het materieel erfgoed in de beleving van de mystiek: toen en nu', lezing voor Heemkundekring Son en Breugel, 2 april 2019.

• 'De beeldcultuur over de brede en de smalle weg', lezing op initiatief van de Stichting Activiteiten Vrijzinnige Protestanten (AVP) in de reeks Kunst & Spiritualiteit, in het dorpscentrum Lijtweg 9 te Oegstgeest, 24 maart 2019 om 17.00 uur.

• 'Bid- en devotie – en gedachtenisprentjes. Het belang van het beeld en het materieel erfgoed in de beleving van de mystiek: toen en nu', lezing voor Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk, 6 februari 2019.

• 'Jezuïtische juwelen uit het bezit van de UVA. De emancipatie van het katholieke religieuze beeld in de Gouden Eeuw van de Lage Landen', lezing voor het Symposium kerkelijke collecties. Afscheidssymposium van conservator Adriaan Plak, UvA en VU, Doopsgezinde kerk, Singel 452 te Amsterdam, 24 januari 2019.

• 'Beelden voor passie en hartstocht: prenten uit de 17e en 18e eeuw', lezing voor het Symposium 'Vier eeuwen devotie- en gedachtenisprentjes - 2e editie', KDC en het Centrum voor Thanatologie, Nijmegen, 13 april 2018.

• 'A 17th-Century Booklet as Source for Research into the Continuity of Medieval Devotional Practices of (Semi-)Religious Women', lezing namens Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen, Session 812 voor het International Medieval Congress 2018 2-5 July 2018. University of Leeds. Faculty of Arts, Humanities and Culture. Institute for Medieval Studies.

• ‘Kunst in de Kerk geeft zicht op God van Nu’, Vrienden van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem, 29-01-2018.

• 'De rijke interieurs en het kostbare erfgoed in Leidse kerken', lezing voor de Historische Vereniging Oud Leiden, Lokhorstkerk te Leiden, 14-6-2017.
Lees meer op: 'De rijke interieurs en het kostbare erfgoed in Leidse kerken'

• 'De verering van Maria in de Noordelijke Nederlanden in de Gouden Eeuw', lezing voor de paters Franciscanen te Utrecht, 11-5-2017.

• 'Spiritual Pilgrimage: Relics since Early Modern Times – Production and Devotion', lezing in het kader van het seminar Fragments of Heaven on Earth. Research Training on Devotional Prints and Relics from the Heritage Collection of the Ruusbroec Institute, 26-4-2017.
Lees meer op: 'Fragments of Heaven on Earth'

• 'Op weg naar Pasen 2017. De weg ten leven in woord en beeld', Vijf voordrachten ter voorbereiding op Pasen georganiseerd en in samenwerking met de Parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag, 6-3 t/m 10-4 2017.
Lees meer op: 'De Weg ten Leven in Woord en Beeld'

• Docent summerschool Universiteit van Antwerpen, 27-6 t/m 1-7 2016.

• Gastcollege’s/lezingen Tilburg School of Catholic Theology, 25-5 en 23-6 2016.

• Congres Universiteit Coïmbra (Portugal), 16/17-06 2016.

• Lezing "Bidden met beelden", Begijnhof te Breda, 25-5-2016.

• Priester en diakenopleiding Bovendonk, 1-5 en 24-6 2016.

• Lezing 'Volksdevotie rond Franciscus vanaf de Goude Eeuw, Museum Catharijneconvent, 29-3-2016.

• Cursus religieuze beeldcultuur aan Legeraalmoezeniers Ministerie van Defensie 14-7-2016.

• Lezingen voor kerken en Heemkundeverenigingen etc.

• Kostersdagen van diverse bisdommen over beheer en behoud en risico’s religieus erfgoed.

• Advies en expertise over religieus erfgoed, devotionalia en devotieprenten.

Social Media

Je kunt me volgen op:

© 2016- Evelyne Verheggen Colofon Links