Lezingen, college's en voordrachten

• 'Het lichaam ná de middeleeuwen. Laatmiddeleeuwse vroomheid en mystiek in de religieuze beeldcultuur van de zeventiende en achttiende eeuw', lezing in het auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht, zondag 8 november 2020 om 13.45 of om 15.00 uur.
Lees meer op: 'Het lichaam ná de middeleeuwen'

• 'Het rooms-katholieke bloemenoffensief in de Gouden Eeuw. Bloemen van betekenis in de Noord-Nederlandse schuilkerken', lezing voor PKN Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk, 23 februari 2020.

• 'Bidden voor dierbaren', n.a.v. Allerzielen, lezing in RK Zorgcentrum Roomburgh te Leiden, 9 november 2019.

• 'Volksdevotie rond Franciscus vanaf de Gouden Eeuw', lezing in RK Zorgcentrum Roomburgh te Leiden, 18 juni 2019.

• 'Beelden voor passie en hartstocht. Het belang van het beeld en het materieel erfgoed in de beleving van de mystiek: toen en nu', lezing voor Heemkundekring Son en Breugel, 2 april 2019.

• 'De beeldcultuur over de brede en de smalle weg', lezing op initiatief van de Stichting Activiteiten Vrijzinnige Protestanten (AVP) in de reeks Kunst & Spiritualiteit, in het dorpscentrum Lijtweg 9 te Oegstgeest, 24 maart 2019 om 17.00 uur.

• 'Bid- en devotie – en gedachtenisprentjes. Het belang van het beeld en het materieel erfgoed in de beleving van de mystiek: toen en nu', lezing voor Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk, 6 februari 2019.

• 'Jezuïtische juwelen uit het bezit van de UVA. De emancipatie van het katholieke religieuze beeld in de Gouden Eeuw van de Lage Landen', lezing voor het Symposium kerkelijke collecties. Afscheidssymposium van conservator Adriaan Plak, UvA en VU, Doopsgezinde kerk, Singel 452 te Amsterdam, 24 januari 2019.

• 'Beelden voor passie en hartstocht: prenten uit de 17e en 18e eeuw', lezing voor het Symposium 'Vier eeuwen devotie- en gedachtenisprentjes - 2e editie', KDC en het Centrum voor Thanatologie, Nijmegen, 13 april 2018.

• 'A 17th-Century Booklet as Source for Research into the Continuity of Medieval Devotional Practices of (Semi-)Religious Women', lezing namens Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen, Session 812 voor het International Medieval Congress 2018 2-5 July 2018. University of Leeds. Faculty of Arts, Humanities and Culture. Institute for Medieval Studies.

• ‘Kunst in de Kerk geeft zicht op God van Nu’, Vrienden van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem, 29-01-2018.

• 'De rijke interieurs en het kostbare erfgoed in Leidse kerken', lezing voor de Historische Vereniging Oud Leiden, Lokhorstkerk te Leiden, 14-6-2017.
Lees meer op: 'De rijke interieurs en het kostbare erfgoed in Leidse kerken'

• 'De verering van Maria in de Noordelijke Nederlanden in de Gouden Eeuw', lezing voor de paters Franciscanen te Utrecht, 11-5-2017.

• 'Spiritual Pilgrimage: Relics since Early Modern Times – Production and Devotion', lezing in het kader van het seminar Fragments of Heaven on Earth. Research Training on Devotional Prints and Relics from the Heritage Collection of the Ruusbroec Institute, 26-4-2017.
Lees meer op: 'Fragments of Heaven on Earth'

• 'Op weg naar Pasen 2017. De weg ten leven in woord en beeld', Vijf voordrachten ter voorbereiding op Pasen georganiseerd en in samenwerking met de Parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag, 6-3 t/m 10-4 2017.
Lees meer op: 'De Weg ten Leven in Woord en Beeld'

• Docent summerschool Universiteit van Antwerpen, 27-6 t/m 1-7 2016.

• Gastcollege’s/lezingen Tilburg School of Catholic Theology, 25-5 en 23-6 2016.

• Congres Universiteit Coïmbra (Portugal), 16/17-06 2016.

• Lezing "Bidden met beelden", Begijnhof te Breda, 25-5-2016.

• Priester en diakenopleiding Bovendonk, 1-5 en 24-6 2016.

• Museum Catharijneconvent, 29-3-2016.
Lees meer op: 'Volksdevotie rond Franciscus vanaf de Gouden Eeuw'

• Cursus religieuze beeldcultuur aan Legeraalmoezeniers Ministerie van Defensie 14-7-2016.

• Lezingen voor kerken en Heemkundeverenigingen etc.

• Kostersdagen van diverse bisdommen over beheer en behoud en risico’s religieus erfgoed.

• Advies en expertise over religieus erfgoed, devotionalia en devotieprenten.

Social Media

Je kunt me volgen op:

© 2016- Evelyne Verheggen Colofon Links